Video

Bế giảng khóa tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Video   |   02/09/2021, 16:12

Sau 03 buổi, khóa tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội đã kết thúc thành công với sự tham gia nghiêm túc từ các giảng viên và các học viên

Bình luận