emagazine

eMagazine

“Bùng nổ” cho vay margin đầu tư chứng khoán

“Bùng nổ” cho vay margin đầu tư chứng khoán

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của các công ty chứng khoán cho thấy dư nợ cho vay margin đầu tư chứng khoán tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Bình luận