Chuyên đề

Nhập toa tàu cũ: Thu có đủ bù chi?

Nhập toa tàu cũ: Thu có đủ bù chi?

Chuyên đề   |   21/10/2021, 11:00

Việc nhập 37 toa tàu cũ từ Nhật Bản đã dấy lên những tranh cãi về tính hợp lý, mức độ cần thiết và cân đong đo đếm giữa chi phí bỏ ra so với lợi ích thu về...

Rà soát dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ

Rà soát dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ

Chuyên đề   |   15/10/2021, 19:05

Rà soát các lĩnh vực có nhiều dư địa để tập trung thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ phục vụ hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã...

Nguồn lực nào cho gói kích thích tổng thể?

Nguồn lực nào cho gói kích thích tổng thể?

Chuyên đề   |   15/10/2021, 04:30

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, Việt Nam có thể lựa chọn nới trần nợ công, tăng bội chi ngân sách để thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế.