Chuyên đề

Xây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính

Xây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính

Chuyên đề   |   26/10/2021, 11:00

Nhà ở xã hội nên để cho các tổ chức công của Nhà nước làm và tập trung vào hỗ trợ những đối tượng khó khăn thực sự, thay vì đổ dồn lợi ích cho chủ đầu tư.

Nhập toa tàu cũ: Thu có đủ bù chi?

Nhập toa tàu cũ: Thu có đủ bù chi?

Chuyên đề   |   21/10/2021, 11:00

Việc nhập 37 toa tàu cũ từ Nhật Bản đã dấy lên những tranh cãi về tính hợp lý, mức độ cần thiết và cân đong đo đếm giữa chi phí bỏ ra so với lợi ích thu về...