Chuyên đề

Đầu tư khí hậu 23.000 tỷ USD cho tương lai

Đầu tư khí hậu 23.000 tỷ USD cho tương lai

Chuyên đề   |   25/01/2021, 16:40

Theo Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thỏa thuận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020 dự kiến sẽ mở ra cơ hội đầu tư khí hậu trị giá 23.000 tỷ USD tại các thị trường mới...

Khó "bung" cổ phần hóa, thoái vốn

Khó "bung" cổ phần hóa, thoái vốn

Chuyên đề   |   23/01/2021, 11:00

Thị trường chứng khoán (TTCK) “mở bát” đầu 2021 vô cùng sôi động, là điều kiện thuận lợi cho hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).