Chuyên đề

Nâng cao quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới

Nâng cao quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới

Chuyên đề   |   12/12/2020, 11:30

COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống quản trị của doanh nghiệp bị thay đổi, buộc doanh nghiệp phải thích ứng và nâng cao năng lực quản trị doanh...

Minh bạch hoá giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn

Minh bạch hoá giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn

Chuyên đề   |   10/12/2020, 16:17

Theo ông Đinh Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel Post, minh bạch hoá sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, trong đó, cần áp dụng việc giao khoán công việc và số hoá...