Chuyên đề

Làn sóng M&A: Ổ nào cho “đại bàng”?

Làn sóng M&A: Ổ nào cho “đại bàng”?

Chuyên đề   |   26/06/2020, 11:30

Hiện tượng các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mua các công ty sản xuất kinh doanh trong nước đã và đang gây nên nhiều lo lắng.