Chuyên đề

TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU: Bong bóng tài sản có đáng lo?

TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU: Bong bóng tài sản có đáng lo?

Chuyên đề   |   12/09/2020, 06:50

Việc nhiều quốc gia bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19 trong bối cảnh khả năng hấp thụ yếu, có nguy cơ dẫn tới bong bóng tài sản tài chính.