Chuyên đề

Đề xuất gói hỗ trợ bổ sung gần 40.000 tỷ đồng

Đề xuất gói hỗ trợ bổ sung gần 40.000 tỷ đồng

Chuyên đề   |   22/08/2021, 05:15

TS. Cấn Văn Lực đã đề xuất 7 gói, giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, với tổng giá trị lên gần 40.000 tỷ đồng, chưa kể giá trị hỗ trợ khi điều chỉnh, gia hạn...

Chính sách miễn, giảm thuế cần bao phủ rộng

Chính sách miễn, giảm thuế cần bao phủ rộng

Chuyên đề   |   17/08/2021, 11:35

Chính sách miễn, giảm thuế cần phải bao phủ được những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, các hộ kinh doanh cá thể,... Đặc biệt, cần triển khai nhanh, gọn, đúng đối tượng,...

Cần làm rõ việc “nhập nhèm” giá bán máy thở

Cần làm rõ việc “nhập nhèm” giá bán máy thở

Chuyên đề   |   12/08/2021, 11:05

Sự việc chiếc máy thở được một công ty báo giá một đằng, nhưng công khai trên Cổng công khai y tế lại đội giá lên tới 210% đang gây hoang mang dư luận, cần Bộ Y tế xem...