Chuyên đề

Cải cách chính sách thuế sao cho phù hợp?

Cải cách chính sách thuế sao cho phù hợp?

Chuyên đề   |   09/12/2021, 09:05

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, chính sách cải cách thuế phải làm đồng bộ, chứ không phải chỉ thay đổi về thuế suất, nếu thay đổi mà chi phí không đúng, thì thuế...

Có nên thận trọng với “bơm tiền”?

Có nên thận trọng với “bơm tiền”?

Chuyên đề   |   07/12/2021, 11:00

Một chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế là vô cùng cần thiết để tạo động lực cho Việt Nam bật dậy. Song ở quy mô nào, nguồn lực cho gói hỗ trợ từ đâu, “bơm” vào đâu,...

Lường trước rủi ro khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Lường trước rủi ro khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Chuyên đề   |   06/12/2021, 05:30

Nhà đầu tư cần lưu ý tìm hiểu thông tin trước khi tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, đến khi doanh nghiệp bị xử phạt mới...

Khó thoái vốn Nhà nước

Khó thoái vốn Nhà nước

Chuyên đề   |   06/12/2021, 04:30

Không chỉ SCIC mà nhiều địa phương khác cũng ì ạch trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).