Chuyên đề

Cần hỗ trợ báo chí như doanh nghiệp

Cần hỗ trợ báo chí như doanh nghiệp

Chuyên đề   |   06/08/2021, 05:15

Theo chuyên gia đánh giá, các cơ quan báo chí xứng đáng được tạo điều kiện, hỗ trợ để vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 tương tự như các doanh nghiệp.

Đừng để báo chí "ngoài rìa" gói hỗ trợ!

Đừng để báo chí "ngoài rìa" gói hỗ trợ!

Chuyên đề   |   03/08/2021, 13:48

2 năm COVID-19 tác động lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống, nhưng báo chí - lĩnh vực tham gia trong tuyến đầu chống dịch vẫn chưa thực sự được hỗ trợ.