Chuyên đề

Bơm tiền mặt cho dân, vì sao còn bất cập?

Bơm tiền mặt cho dân, vì sao còn bất cập?

Chuyên đề   |   22/09/2021, 16:32

Theo TS. Võ Trí Thành, do nguồn lực hạn chế, cơ sở dữ liệu không đầy đủ, áp lực trách nhiệm với chính quyền cơ sở kéo đã theo những ách tắc về thủ tục trong quá trình...

TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU: Kiểm toán hoạt động từ thiện?

TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU: Kiểm toán hoạt động từ thiện?

Chuyên đề   |   05/09/2021, 05:15

Cần nhìn nhận hoạt động thiện nguyện tự phát, ở một quy mô nhất định, cũng nên chịu điều chỉnh của các quy định cụ thể hơn nữa về minh bạch, công khai thông tin, là...