Chuyên đề

Dư địa chính sách cho phục hồi kinh tế

Dư địa chính sách cho phục hồi kinh tế

Chuyên đề   |   01/11/2021, 11:15

Để đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế, tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới, Kế́ hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ bổ...

Giảm chi phí giúp doanh nghiệp phục hồi

Giảm chi phí giúp doanh nghiệp phục hồi

Chuyên đề   |   31/10/2021, 11:00

Hiểu đúng, thực hiện cách ly và phong toả đúng, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ về mặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh...