Dịch vụ

Kienlongbank hoàn thành 80,57% kế hoạch năm 2021

Kienlongbank hoàn thành 80,57% kế hoạch năm 2021

Dịch vụ   |   20/07/2021, 03:36

Kienlongbank cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 805,70 tỷ đồng, tăng 409,26 % so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80,57% kế hoạch năm.