Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe mùa dịch COVID-19

Bảo hiểm sức khỏe mùa dịch COVID-19

Bảo hiểm   |   28/02/2020, 17:29

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tiếp tục tung ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm nhằm giúp khách hàng phòng ngừa bệnh...

Kinh doanh bảo hiểm thời dịch COVID-19

Kinh doanh bảo hiểm thời dịch COVID-19

Bảo hiểm   |   18/02/2020, 08:30

Ngành bảo hiểm ít bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch virus COVID-19, ngược lại, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ "ăn theo" dịch để "tung" ra gói bảo hiểm hấp dẫn...

Thúc đẩy phát triển dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Thúc đẩy phát triển dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Bảo hiểm   |   15/01/2020, 11:00

Các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ không hạn chế quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân cung cấp...

Vay tiêu dùng được bảo hiểm tối đa

Vay tiêu dùng được bảo hiểm tối đa

Bảo hiểm   |   09/01/2020, 10:54

Easy Credit đã chính thức hợp tác với Tổng Công ty CP Bảo Minh (BMI) trong lộ trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bảo hiểm - tài chính.