Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc chuyển đổi số

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc chuyển đổi số

Bảo hiểm   |   29/06/2021, 13:00

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho rằng, với mức độ cạnh tranh lớn, trong tương lai, doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị "chấm dứt” nếu không...