Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Tránh "một cổ hai tròng" Bancassurance

Tránh "một cổ hai tròng" Bancassurance

Bảo hiểm   |   27/05/2021, 05:35

Các sản phẩm bảo hiểm được bán qua kênh bancassurance hiện nay vẫn còn đơn giản, là những gì có sẵn của doanh nghiệp, chưa thực có những sản phẩm đặc thù...

Các doanh nghiệp bảo hiểm sớm về đích năm 2021?

Các doanh nghiệp bảo hiểm sớm về đích năm 2021?

Bảo hiểm   |   21/05/2021, 17:39

Với sự khởi đầu tích cực trong quý 1/2021 cùng những thành công đã đạt được trong năm 2020, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm sớm hoàn...