Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm khấp khởi đà tăng trưởng

Thị trường bảo hiểm khấp khởi đà tăng trưởng

Bảo hiểm   |   22/04/2021, 06:00

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1/2021 ước tính tăng 9% so với cùng kỳ 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 6%...