Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Thúc đẩy phát triển dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Thúc đẩy phát triển dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Bảo hiểm   |   15/01/2020, 11:00

Các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ không hạn chế quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân cung cấp...

Vay tiêu dùng được bảo hiểm tối đa

Vay tiêu dùng được bảo hiểm tối đa

Bảo hiểm   |   09/01/2020, 10:54

Easy Credit đã chính thức hợp tác với Tổng Công ty CP Bảo Minh (BMI) trong lộ trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bảo hiểm - tài chính.

Bancassurance có xu hướng tăng trưởng mạnh

Bancassurance có xu hướng tăng trưởng mạnh

Bảo hiểm   |   21/10/2019, 13:03

Bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) không chỉ góp phần tăng doanh thu của các công ty bảo hiểm, mà các ngân hàng và khách hàng cũng đạt được những mục tiêu lợi...