Dịch vụ

BIC và VRB hợp tác toàn diện

BIC và VRB hợp tác toàn diện

Bảo hiểm   |   08/01/2019, 11:03

Từ ngày 01/01/2019, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) kết hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai 3 gói sản phẩm bảo hiểm dành cho các khách hàng của...