Dịch vụ

Bancasurance- Lựa chọn hai trong một cho khách hàng

Bancasurance- Lựa chọn hai trong một cho khách hàng

Bảo hiểm   |   10/12/2018, 17:15

Trong những năm gần đây, khi nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng ngày càng tăng thì khái niệm bảo hiểm liên kết ngân hàng - Bancassurance cũng không còn xa lạ.

Tiếp tục tái cấu trúc thị trường bảo hiểm

Tiếp tục tái cấu trúc thị trường bảo hiểm

Bảo hiểm   |   18/11/2018, 01:10

Thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh.