Dịch vụ

Vietcombank “cùng vươn ra biển lớn”

Vietcombank “cùng vươn ra biển lớn”

Dịch vụ   |   28/11/2019, 14:30

Hội nghị khách hàng thân thiết năm 2019 của Vietcombank với chủ đề “Cùng vươn ra biển lớn” vừa được tổ chức tại Quảng Ninh.