Video

Dòng tiền nhàn rỗi trong dân liệu có chảy có vào thị trường?

Video   |   17/09/2021, 09:36

Theo thống kê có thể thấy dòng tiền nhàn rỗi trong dân bên cạnh đổ vào gửi tiết kiệm thì một phần không nhỏ lại đang đầu tư vào các kênh khác như bất động sản hay chứng khoán

NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG

Bình luận