emagazine

Gỡ “nút thắt” xử lý nợ xấu

emagazine   |   17/08/2020, 06:00

Dù việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ trong xử lý nợ xấu.

Bình luận