Ngân hàng

Bảo lãnh tín dụng - ai lãnh?

Bảo lãnh tín dụng - ai lãnh?

Ngân hàng   |   20/11/2020, 11:30

Ở khía cạnh cần chính sách bảo lãnh tín dụng và sự vào cuộc của các quỹ bảo lãnh tín dụng cho các SMEs, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai?