Ngân hàng

Cần công khai đối tượng được hạ lãi vay

Cần công khai đối tượng được hạ lãi vay

Ngân hàng   |   22/07/2021, 16:09

Việc giảm lãi suất cho từng đối tượng, đến nơi khó, cần đến mới phù hợp. Và sẽ tốt hơn nếu công khai cụ thể từng nhóm doanh nghiệp, đối tượng, lĩnh vực đã được ngân hàng...