Ngân hàng

Tiền tệ

Tiền tệ

Đến lúc bỏ trần lãi suất huy động

Đến lúc bỏ trần lãi suất huy động

Tiền tệ   |   13/06/2021, 11:00

Trong bối cảnh dòng vốn chảy vào hệ thống ngân hàng đang chậm lại, nhiều ý kiến đề nghị NHNN nên xem xét bỏ trần lãi suất huy động.