Ngân hàng

Để lãi vay giảm thực chất

Để lãi vay giảm thực chất

Ngân hàng   |   28/08/2021, 04:30

Theo các chuyên gia, NHNN cần có có chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết giảm lãi vay của các TCTD, đồng thời có cơ chế khuyến khích để lãi vay giảm...

VietinBank tính chuyện M&A

VietinBank tính chuyện M&A

Ngân hàng   |   27/08/2021, 16:00

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có thể sẽ có nhiều thay đổi khi dự kiến bán cổ phần tại các công ty con, đồng thời có thể tham gia mua bán và sáp nhập...

Nâng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp lúa gạo

Nâng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp lúa gạo

Ngân hàng   |   27/08/2021, 04:59

NHNN đang tìm cách gỡ khó cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo...

Cách nào giảm sâu  lãi cho vay?

Cách nào giảm sâu lãi cho vay?

Ngân hàng   |   26/08/2021, 12:09

Dù Dự thảo sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01) đã có quy định giãn nợ vay cho khách hàng, nhưng việc giảm lãi vay vẫn trên cơ sở xem xét của các TCTD.