Ngân hàng

Ngày 16/4, VietinBank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nhật Minh Ngân hàng   |   01/03/2021, 12:26

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2021

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2021

Theo đó, VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 16/4/2021. Theo Nghị quyết HĐQT VietinBank thì ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 18/3/2021.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ VietinBank năm 2021 dự kiến sẽ họp với một số nội dung gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2020; Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có); Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Đại diện VietinBank, Quý cổ đông, nhà đầu tư muốn biết thêm thông tin có thể truy cập website: https://investor.vietinbank.vn.

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2021

VietinBank (CTG) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2021

Báo cáo kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2020 cho thấy, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đều đạt và vượt, tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô năm thứ 3 liên tiếp. Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR được đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN, nguồn vốn CASA tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.

Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019.

Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

Theo các chuyên gia kinh tế, VietinBank đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021.

Công tác quản trị chi phí được thực hiện bài bản, hiệu quả, năng suất lao động được nâng cao. Tỷ lệ CIR được kiểm soát giảm từ mức 37,7% năm 2019 xuống khoảng 35% năm 2020, mức thấp so với thị trường.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 16/4, VietinBank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận