Đối với tiểu thương tại các chợ, khu vực buôn bán được phân chia rõ ràng. Các hộ kinh doanh sẽ thay phiên nhau buôn bán theo ngày. Nhiều tiểu thương cho rằng việc này khá bất tiện trong việc kinh doanh bởi lẽ họ sợ thực phẩm sẽ hư hại trong thời gian dừng bán. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn ủng hộ chủ trương của thành phố.