Video

P2P Lending cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có gì đặc biệt?

Video   |   05/03/2021, 20:43

Thông qua hình thức P2P Lending, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận vốn nhanh chóng, thủ tục trực tuyến đơn giản và không áp lực về thế chấp tài sản đảm bảo.

 

NGỌC DIỄM - HOÀNG HƯNG

Bình luận