Video

Phòng vệ trước siêu chu kỳ tăng giá như thế nào?

Video   |   25/07/2021, 22:19

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nếu siêu chu kỳ tăng giá tiếp tục quay trở lại thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn trong thập kỷ này.

NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG

Bình luận