Kiến nghị

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số… chưa rõ ràng

Kiến nghị   |   10/07/2020, 04:50

VCCI nhấn mạnh Dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điểm chưa rõ ràng, cần sửa đổi.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 797/CNTT8 của Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước.

VCCI nhấn mạnh rằng, Dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điểm chưa rõ ràng và cần phải sửa đổi.

VCCI nhấn mạnh rằng, Dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điểm chưa rõ ràng và cần phải sửa đổi.

Phần lớn nội dung của Dự thảo quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước. VCCI nhận định, về cơ bản, các quy định này khá cụ thể, rõ ràng, tuy nhiên để hoàn thiện, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc một số điểm sau:

Điều 5 Dự thảo liệt kê các dịch vụ chứng thực chữ ký số do CA-NHNN cung cấp và có quy định quét “những dịch vụ khác theo quy định”. Quy định này là chưa rõ ràng, khiến cho các tổ chức, cá nhân khó nhận diện được các dịch vụ chứng thực chữ ký số do CA-NHNN cung cấp. Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo hoặc quy định cụ thể các dịch vụ khác là dịch vụ gì, hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.

Về phương thức gửi, nhận vặn bản, báo cáo, hồ sơ liên quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số và kết quả xử lý, theo quy định tại Điều 7 Dự thảo thì có hai phương thức tổ chức quản lý thuê bao gửi văn bản, báo cáo, hồ sơ liên quan đến chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước đến Cục Công nghệ thông tin đó là: (1) Hệ thống dịch vụ công hoặc (2) Văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cục Công nghệ thông tin chỉ tiếp nhận, xử lý văn bản giấy “trong các trường hợp ngoại lệ (có bằng chứng kèm theo)”.

Ở quy định này, VCCI đã đặt ra câu hỏi rằng: “Quy định “có bằng chứng kèm theo” là chưa rõ về chủ thể phải cung cấp bằng chứng này?”, VCCI nhấn mạnh.

Mặt khác, theo VCCI các trường hợp xử lý văn bản giấy được liệt kê tại khoản 2 Điều 7 (hệ thống dịch vụ công gặp sự cố không thể hoạt động được; tổ chức quản lý thuê bao chưa được cấp chứng thư số có nghiệp vụ dịch vụ công hoặc chứng thư số hết hiệu lực hoặc thiết bị lưu khóa bí mật của thuê bao bị hỏng), CA-NHNN có thể nhận biết được thông tin mà không cần phải chứng minh vì vậy, quy định “có bằng chứng kèm theo” là không cần thiết.

Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “có bằng chứng kèm theo” tại quy định khoản 2 Điều 7 Dự thảo.

Về sử dụng Hệ thống dịch vụ công về lĩnh vực chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được quy định tại Điều 9 Dự thảo quy định về cách thức sử dụng Hệ thống dịch vụ công về lĩnh vực chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong đó khoản 2 quy định “Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp tài khoản truy cập và sử dụng Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

VCCI cho rằng quy định này là chưa rõ về việc các thủ tục đăng ký cấp tài khoản truy cập và sử dụng Hệ thống dịch vụ công sẽ được hướng dẫn ở đâu?

“Vì đây là văn bản cấp Thông tư, các quy định cần phải thực thi được ngay sau khi ban hành, do đó đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể về thủ tục này ngay tại Dự thảo”, VCCI nhấn mạnh.

Về cấp chứng thư số theo quy định tại Điều 10 Dự thảo quy định về thủ tục cấp chứng thư số, theo đó tổ chức quản lý thuê bao phải gửi các bản quét (tập tin định dạng PDF) có ký số, trường hợp không được ký số thì “tổ chức quản lý thuê bao phải gửi kèm bản sao bằng giấy các văn bản này tới Cục Công nghệ thông tin”.

VCCI cho rằng quy định này là chưa rõ về thời điểm nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư hợp lệ là thời điểm cơ quan nhà nước nhận được các bản quét (tập tin định dạng PDF) hay là thời điểm nhận bản sao bằng giấy của các văn bản này?

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

PV

 

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số… chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 

Bình luận