Dữ liệu doanh nghiệp

SLS sẽ trả cổ tức 70% bằng tiền

Dữ liệu doanh nghiệp   |   28/09/2020, 04:30

Công ty CP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 70%.

SLS sắp trả cổ tức 70% bằng tiền

HĐQT của SLS vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền với tỷ lệ 70% (1 cổ phiếu nhận 7.000 đồng). Với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SLS cần chi ra gần 69 tỷ đồng để thanh toán tiền chi trả cổ tức. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ tài chính 2019-20 (đạt hơn 338 tỷ đồng).

Đây cũng chính là mức cổ tức cao nhất từ trước đến nay của SLS. Ngày chi trả cổ tức dự kiến từ 10/11/2020.

Trong phiên giao dịch ngày 28/09, cổ phiếu SLS có giá tham chiếu 73.000 đồng/cp, tăng 94% qua một năm; khối lượng giao dịch ở mức thấp, chưa tới 8.000 đơn vị/phiên.

Từ khóa: SLS trả cổ tức
Bình luận