Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "ant financial"
Ant Financial toan tính gì khi rót vốn vào Wave Money?

Ant Financial toan tính gì khi rót vốn vào Wave Money?

Tài chính số   |   19/05/2020, 15:42

Ant Financail đầu tư vào công ty Fintech Wave Money nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Myanmar, đồng thời là một phần trong kế hoạch lớn hơn ở...