Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "ban viet"
Ngân hàng Bản Việt hạn chế room ngoại, vì sao?

Ngân hàng Bản Việt hạn chế room ngoại, vì sao?

Ngân hàng   |   01/06/2021, 05:35

Thông thường, các ngân hàng sẽ cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL- Foreign Ownership Limit) để dành room lớn đón đối tác chiến lược...