Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "ngan hang"
Hành trình ngân hàng thông minh cần tăng tốc

Hành trình ngân hàng thông minh cần tăng tốc

Ngân hàng   |   30/12/2021, 10:45

Theo chuyên gia, Việt Nam tiến một thì thế giới và khu vực cũng tiến, ít nhất là tương đương, cho nên thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng cần phải tăng tốc mới theo...