Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "tai chinh ca nhan"
Cách quản lý tài chính cá nhân

Cách quản lý tài chính cá nhân

Tư vấn tài chính   |   12/03/2018, 04:08

Nếu thu nhập chỉ đủ sống, bạn nên chia tiền vào 6 tài khoản. Nếu thu nhập cao, hãy dành 50% cho tiêu dùng, 50% cho đầu tư.