Trang chủ

  • KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "tai khoa tien te"
Rà soát dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ

Rà soát dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ

Chuyên đề   |   15/10/2021, 19:05

Rà soát các lĩnh vực có nhiều dư địa để tập trung thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ phục vụ hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã...