Tài chính doanh nghiệp

BIDV: Lịch tổ chức ĐHCĐ năm 2020

BIDV: Lịch tổ chức ĐHCĐ năm 2020

Tài chính doanh nghiệp   |   06/02/2020, 10:30

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã công bố lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.