Tài chính doanh nghiệp

TCB đăng ký thay đổi nội dung niêm yết

Tài chính doanh nghiệp   |   05/01/2021, 09:29

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã CK: TCB) được thay đổi đăng ký niêm yết .

Theo đăng ký, TCB sẽ thay đổi tổng số lượng chứng khoán trước thay đổi là 3.500.139.962 cổ phiếu, lên tổng số lượng chứng khoán sau thay đổi là 3.504.906.230 cổ phiếu.

Ngày niêm yết có hiệu lực là 6/1/2021.

Xem thông tin đính kèm: 20210105_20210105_-_TCB_-_Quyet_dinh_thay_doi_niem_yet

(Theo HSX)

Từ khóa: TCB Techcombank
Bình luận