Video

Thị trường chứng khoán tháng 9 nhà đầu tư cần lưu ý những thông tin gì?

Video   |   02/09/2021, 20:24

Bước sang tháng 9 có thể thấy bức tranh phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trước những tác động của đợt dịch bệnh COVID-19 thứ tư lên các thành phố lớn. Vậy nhà đầu tư cần lưu ý những gì trong tháng 9 này?

NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG

Bình luận