emagazine

eMagazine

Toàn cảnh ngân hàng quý III/2020: Phân hóa kết quả kinh doanh

Toàn cảnh ngân hàng quý III/2020: Phân hóa kết quả kinh doanh

Chất lượng tín dụng cùng với việc dự phòng rủi ro tín dụng chính là nguyên nhân tác động trực tiếp nhất đến lợi nhuận của từng ngân hàng...

Bình luận