Video

Tổng kết 02 Khóa Đào tạo cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Video   |   11/10/2021, 02:30

Sau 02 khóa, 6 mentor xuất sắc được lựa chọn để tham gia Chương trình coaching cho các dự án startup về tạo tác động xã hội kéo dài trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15/10 tới.

Bình luận