Tư vấn tài chính

Người Việt đang đầu tư gì?

Người Việt đang đầu tư gì?

Tư vấn tài chính   |   31/05/2021, 04:30

Tại Việt Nam, có thể thống kê được 5 kênh (lớp tài sản) đầu tư chính mà người Việt hay phân bổ vốn vào nhất, gồm: Bất động sản, chứng khoán, tiết kiệm, trái phiếu và...