Tư vấn tài chính

Tại sao cần “kiểm toán” cho phân tích độc lập?

Tại sao cần “kiểm toán” cho phân tích độc lập?

Tư vấn tài chính   |   02/06/2020, 08:54

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi điều kiện và môi trường làm việc của ngành kế toán, kiểm toán. Đặc biệt, cuộc Cách mạng này đòi hỏi nhân lực ngành Kế...

"Mẹo" tránh rủi ro khi giao dịch online

"Mẹo" tránh rủi ro khi giao dịch online

Tư vấn tài chính   |   24/04/2020, 05:01

Bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tài chính hết sức quan trọng khi giao dịch online lên ngôi mùa dịch COVID-19 và dự báo sẽ trở thành xu hướng gắn với hành vi tiêu...