Vàng

Cần thành lập Sở giao dịch vàng vật chất

Cần thành lập Sở giao dịch vàng vật chất

Vàng   |   28/04/2021, 05:40

Việc thành lập Sở giao dịch vàng vật chất là cần thiết, tránh tình trạng sàn giao dịch chỉ số tăng, giảm và khi đó chỉ là “vàng giấy”- có tác động không tốt đến ổn định...