Dữ liệu doanh nghiệp

VSH tiếp tục đấu giá cổ phần Biditour

Dữ liệu doanh nghiệp   |   12/10/2020, 04:24

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) tiếp tục thông báo đấu giá lô 969.560 cổ phần của CTCP Du lịch Bình Định (Biditour).

VSH tiếp tục đấu giá cổ phần Biditour

Giá khởi điểm dự kiến 120.000 đồng/cp. Tổng giá trị lô cổ phần Biditour mà VSH đem đấu giá hơn 116 tỷ đồng, gấp gần 10 lần giá đầu tư.

Đây không phải lần đầu tiên VSH muốn thoái vốn khỏi Biditour. Đầu tháng 5 năm nay, VSH đã thông báo đấu giá 969.560 cp Biditour với giá khởi điểm dự kiến 120.000 đồng/cp. Tuy nhiên, cuộc bán đấu giá cổ phần Biditour không đủ điều kiện thực hiện do kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc mua cổ phần, không có nhà đầu tư nào đăng ký nộp hồ sơ đấu giá.

Theo báo cáo hợp nhất soát xét bán niên 2020 của VSH, tại ngày 30/06/2020, Công ty đang sở hữu 11.7 tỷ đồng cổ phần Biditour, chiếm 49,72% vốn tại đây. Trong đó, giá trị đầu tư ban đầu là 9,8 tỷ đồng và phần lợi nhuận lũy kế được chia hơn 1,8 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư của VSH tại Biditour đã giảm 2% so với ngày 31/12/2019, do trong kỳ Công ty ghi nhận phần lỗ từ công ty liên kết Biditour gần 970 triệu đồng.

Theo VSH, toàn bộ cổ phần tại Biditour được dùng để thế chấp cho khoản vay trị giá 100 tỷ đồng của nhóm Công ty với CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE).

Bình luận